משה חרמץ – מדריך טיולים באתרים הקשורים לשואה ולתקומה

מדריך קבוצות במוזיאונים שונים כמו "יד ושם" בירושלים ומוזיאון ההגנה בתל-אביב
מתמחה בהובלת מסעות חינוכיים וסיורים לפולין

הרצאות לבחירה:

מאלעזר בן יאיר, מפקד מצדה, לזרובבל הורוביץ, גיבור ישראל בתש"ח.
מיתוס מצדה והשלכותיו על החברה הישראלית.

חזית ברוחב של כביש –  המערכה על הדרך לירושלים בתש"ח

מגש הכסף –  תש"ח בעקבות הטורים האקטואליים  של נתן אלתרמן

אל מול תא הזכוכית – סיפור הבאתו של אדריכל הפתרון הסופי, אדולף אייכמן, לדין בישראל

חנה סנש –  צנחנית ארץ ישראלית שצנחה באירופה כדי להציל את עמה, להציל את אִימה

יגאל אלון – בכיר מצביאי תש"ח

מחלקת ההר האילמת – סיפורה של מחלקת הל"ה

"הישראלי המפורסם ביותר בעולם" משה דיין – אדריכל תפיסת הביטחון של ישראל בעשור הראשון

מרדכי אנילביץ' – מפקד המרידה העממית הראשונה והגדולה באירופה – מרד גטו ורשה

ישראל קסטנר – האיש שנרצח פעמיים: המאבק על הצלת יהודי הונגריה

רודולף הס – מפקד המחנה שהפך לסמל השואה – אושוויץ

מרדכי רומקובסקי – ראש היודנראט בגטו לודז', אחרון הגטאות בפולין